Hoe ontstaan fictieve herinneringen?

Omgaan met herinneringen aan misbruik in de kindertijd een artikel met richtlijnen voor therapeuten en patiënten inzake hervonden misbruikherinneringen. Hoe MPS en SRM vanuit de VS naar Nederland kwamen overgewaaid een overzicht samengesteld door de Werkgroep Fictieve Herinneringen.

FAQ

Herinneringen

Hoe ontstaan fictieve herinneringen?

Verdringing

Riskante therapiemethoden