Werkgroep Fictieve Herinneringen

De informatie op de volgende pagina's is afkomstig van de website van de Werkgroep Fictieve Herinneringen. Deze werkgroep is in 1994 door enkele ten onrechte beschuldigde ouders opgericht. 10 jaar later werd eindelijk de volgende officiële conclusie getrokken:

Vals beschuldigd

Herinneringen

Werkgroep Fictieve Herinneringen

Handreiking ‘Wat te doen als u ten onrechte wordt beschuldigd?’

Een kleine fout - Over trauma-wanen bij volwassen kinderen

Ontwikkelingen en werkzaamheden in de jaren 1997-2004

Het verhaal van een moeder