logo
titel

Een kleine fout?

Persoonlijke en zakelijke gevolgen voor de ouders

In de Inleiding gaven we al aan, dat de leeftijden van de ten onrechte beschuldigde ouders uiteen lopen van eind 40 tot in de 80. De groep tot 60-65 jaar wordt uiteraard meer getroffen door zakelijke problemen: moeilijkheden op het werk, tot en met ontslag. Ouders boven de 65 jaar zijn vatbaarder voor gezondheidsproblemen: hartaanvallen, beroertes en dergelijke.

Die oudere groep krijgt vaak ook te maken met het verlies van de contacten met de betrokken kleinkinderen.

Een ander probleem, dat we eerder hebben aangestipt, is dat het voor komt dat twee of meer kinderen uit het gezin tegelijkertijd of na elkaar met beschuldigingen komen. Vaak is dan van onderlinge be´nvloeding sprake; sommige kinderen lijken elkaar aan te steken; vaak bezoeken zij ook dezelfde therapeut.

Eveneens komt het voor, dat (een deel van de) andere kinderen 'geen partij willen kiezen'. Een dergelijke opstelling brengt veel ouders ertoe om - zij het met pijn - de relaties met die 'onverschillige kinderen' dan te verbreken of tenminste op een (emotioneel) laag pitje te zetten.

Uiteraard zijn er ook diverse onaangename reacties van familie en vrienden. Maar gelukkig meldden de meeste ouders dat zij van hun 'naasten' juist erg veel begrip en steun ontvangen.

Algemene gevoelens bij de ouders, zeker gedurende de eerste tijd na het bekend worden van de beschuldiging, zijn: verbijstering en onbegrip, verdriet en wanhoop, gevoelens van onmacht en woede (vooral tegen de therapeut), en verlies van levens- (en arbeids-)vreugde.

Als men dan door contact met de werkgroep beseft lotgenoten te hebben, is dat al een opbeurende ervaring. Op den duur ontstaat een zekere berusting. Het verdriet om de beschuldiging en de verbroken relaties blijft.


Volgende >>