logo
titel

'EEN KLEINE FOUT?'

Over trauma-wanen bij volwassen kinderen

De Werkgroep Fictieve Herinneringen heeft eind 1997 het rapport 'Een Kleine Fout?' uitgebracht over de werkzaamheden van de eerste 3 jaar. De titel is ontleend aan onderstaand citaat van bekende psychotherapeuten. Het zal duidelijk zijn dat de werkgroep een dergelijke handelswijze geen 'kleine fout' acht, zeker niet als de patiŽnt het misbruik door de therapeut krijgt aangepraat.

"Wanneer de therapeuten twijfelen aan het waarheidsgehalte van de mededelingen van de patiŽnt over seksueel misbruik en mishandeling, is het verstandiger de patiŽnt te vertrouwen dan dit na te laten. Blijkt de patiŽnt in werkelijkheid niet misbruikt of mishandeld te zijn, dan heeft de therapeut een kleine fout gemaakt door haar te vertrouwen. Blijkt de patiŽnt wel misbruikt en mishandeld, dan is het goed haar van meet af aan vertrouwd te hebben." (prof. dr. Onno van der Hart, Universiteit van Utrecht, en Kees van der Velden, psychotherapeut, in Dth, tijdschrift voor Directive therapie, 2-5-1995)

Hoofdstukindeling